Läkare i Världen

Läkare_i_Världen_bild

Läkare i Världen grundades 1991 och är en del av det internationella nätverket Médecins du Monde. Tillsammans driver nätverket mer än 300 hälso- och sjukvårdsprojekt i över 70 länder. Läkare i Världen är en människorättsorganisation som slåss för allas rätt till vård. Detta gör de bland annat genom vårdinsatser, psykosocialt stöd och juridisk rådgivning. De är partipolitiskt och religiöst obundna och har som utgångspunkt att tillgång till bästa möjliga hälsa är en mänsklig rättighet.
Läkare i Världen tilldelades Ordfronts Demokratipris 2015.

En hälsning från Göran Sjönell, läkare och volontär för Läkare i världen.

Verksamheten i Sverige

Sedan 1995 driver Läkare i Världen en medicinsk klinik för personer som saknar tillgång till subventionerad vård i Sverige, däribland EU-migranter och tredjelandsmedborgare. Tusentals människor har under åren fått gratis vård och mediciner på kliniken. De har också en psykosocial mottagning samt en juridisk rådgivning som erbjuder papperslösa människor samtalsstöd och hjälp med att driva asylprocesser. Varje år bidrar de till att många människor får en chans till ett nytt och tryggare liv i Sverige.

Alla läkare, sjuksköterskor, sjukgymnaster, jurister, tolkar och psykologer inom Läkare i Världens verksamheter arbetar ideellt. Varje år hjälper de mellan 1 000 – 2 000 utsatta människor med medicinsk vård, psykosocialt stöd och juridisk rådgivning.

Läkare i Världen erbjuder inte bara hjälp till marginaliserade människor,  de vittnar också om de brott mot mänskliga rättigheter som de ser och arbetar aktivt för att alla människor ska få tillgång till vård.

”Mänskliga rättigheter håller på att nedmonteras runt om i Europa idag. Situationen drabbar redan utsatta människor allra värst. Läkare i Världen möter barn och vuxna som står helt utan skydd och tillgång till vård. Vi hjälper dem som världen glömmer. Genom ditt deltagande i Dramaloppet hjälper du oss i vårt arbete för ett mänskligare samhälle där alla har tillgång till hälsa, oavsett ursprung eller laglig status”.

Läkare i Världen har ett 90-konto och kontrolleras av svensk insamlingskontroll. De är medlem i Frivilligorganisationernas Insamlingsråd (FRII), som arbetar för att insamling hos allmänheten ska bedrivas på ett etiskt korrekt sätt. Läkare i världen följer FRII:s kvalitetskod och styrande riktlinjer.

Besök hemsidan: lakareivarlden.se